Ψηφιακή Ακτινοδιαγνωστική

Για να καταλάβουμε πόσο μας προστατεύει η ψηφιακή ακτινοβολία από τη συμβατική πρέπει να δούμε τι αλλάζει στον τρόπο λήψης μιας ακτινογραφίας.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος έκθεσης. Με τις συμβατικές ακτινογραφίες θέλουμε 4-5 sec έκθεσης στην ακτινοβολία, ενώ με την ψηφιακή μειώνουμε το χρόνο στο 0,25-0,05 sec. Πράγμα πολύ πολύ σημαντικό.