Γναθοχειρουργική

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (παλαιότερος και ευρέως διαδεδομένος όρος: Γναθοχειρουργική) είναι η ιατρική ειδικότητα που απαιτεί γνώσεις της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης. Ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός ασχολείται με τη λήψη ιστορικού, την πρόληψη, την εξέταση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων παθολογικών καταστάσεων του κρανίου, του πρόσωπου, του στόματος, των γνάθων και του τραχήλου. Οι επίκτητες κατασταστάσεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα νόσου, δυσμορφίας, όγκου, τραύματος, εκφύλισης και γήρατος.