Παιδοδοντία

Η παιδοδοντία είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής που ασχολείται με την υγεία του στόματος και των δοντιών των παιδιών από τη γέννηση τους μέχρι και την εφηβεία. Επίσης, ασχολείται με την ενημέρωση των γονιών σχετικά με τη στοματική υγεία των παιδιών τους και την εγκαθίδρυση μιας ουσιαστικής σχέσης μεταξύ παιδιών και Παιδοδοντιάτρου από πολύ μικρή ηλικία.